Walhamachuun dhoowwaadha

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee walhamachuun dhowwaadha jedhurratti barnoota guddaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.