Waan haraam ta namni laaffise - Guyyaa 3 ol muslimaan ooduu_1

Waan haraam ta namni laaffise - Guyyaa 3 ol muslimaan ooduu_1

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti waan haraam tahe tan namni laaffisee tu ibsama kuni kutaa 3ffaati barnoota 25 ufkeessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: