Sadarkaa salaanni qabu

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee sadarkaa salaanni islaamummaa keessatu qabu ibsa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.