Zikriilee salaata boodaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee zikriiwwan salaata fardii boodaan godhamturraa dubbata.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.