Zikriilee salaata boodaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee zikriiwwan salaata fardii boodaan godhamturraa dubbata.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: