Nabii keenyaaf s.a.w. tumsuun dirqama

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee nabii keenyaaf tumsuun dirqama tahuu ibsa. Yeroo adawwiin maqaa isaanii xuressite karaa dandeenye hundaan irraa deebisuun dirqama tahuu ibsa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: