Nabii keenyaaf s.a.w. tumsuun dirqama

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee nabii keenyaaf tumsuun dirqama tahuu ibsa. Yeroo adawwiin maqaa isaanii xuressite karaa dandeenye hundaan irraa deebisuun dirqama tahuu ibsa.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.