Kaayyoo hajjii

kitaaba qopheessuu. :

hiikkaa: Jamaaal Muhammad ahmad

gulaala.:

الناشر: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

kitaaba kana keessattii kaayyoo fii hikmaa hajjiin godhamteeftu ibsama. faaydaan bu’aa diiniif duniyaa kan hedduu tahe hajjirraa akka argamu ibsamee jira.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.