BURHAAN Ragaa Rabbiin Kadhachuun Dirqama Ta'uu

kitaaba qopheessuu. :

hiikkaa:

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

الناشر: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

BURHAAN Ragaa Rabbiin Kadhachuun Dirqama Ta'uu : Kitaaba kana keessatti kadha (du' aa'ii) Rabbuma qofaaf qulqulleessuun akka barbaachisuutu dubbatame. Kanarrati Ragaan qur'aanaafii hadiirraayis dhihaatee jira.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.