Heera hajji fii umraa

kitaaba qopheessuu. : Jamaaal Muhammad ahmad

الناشر: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun barnoota umraafii hajji takkatakkatti addaan baasee addeeysa.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.