Barnoota utubaalee iimaanaa (07- gaafii fii azaaba qabrii)

Barnoota utubaalee iimaanaa (07- gaafii fii azaaba qabrii)

ibsa gabaabaa.

sagantaan kun barnoota utubaalee iimaanaa vediyoodhaan qaba.kutaa 13 uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.