jaalalaafii jibbaa islaama keessatti - 07

jaalalaafii jibbaa islaama keessatti - 07

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni barnoota jaalalaafii jibbaa islaama keessatti mata duree jedhurratti barnoota guddaa qaba. kutaa 13 tti dhihaate.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.