nabiin s.a.w. rahmata aalamaatiif ergaman 06

nabiin s.a.w. rahmata aalamaatiif ergaman 06

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni nabiin kenya s.a.w. rahmata uumama hundaaf tahanii ergamuu isaaniiti ibsa. haalaa amala gaarii isaaniiti namaaf addeessa. qooda 13 ufkeessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: