nabiin s.a.w. rahmata aalamaatiif ergaman 10

nabiin s.a.w. rahmata aalamaatiif ergaman 10

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni nabiin kenya s.a.w. rahmata uumama hundaaf tahanii ergamuu isaaniiti ibsa. haalaa amala gaarii isaaniiti namaaf addeessa. qooda 13 ufkeessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.