nabiin s.a.w. rahmata aalamaatiif ergaman 11

nabiin s.a.w. rahmata aalamaatiif ergaman 11

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni nabiin kenya s.a.w. rahmata uumama hundaaf tahanii ergamuu isaaniiti ibsa. haalaa amala gaarii isaaniiti namaaf addeessa. qooda 13 ufkeessaa qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.