hiikkaa quraanaa kabajamaa juuza 30ffaa.05

hiikkaa quraanaa kabajamaa juuza 30ffaa.05

barsiisaa :

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti hiikkaa qur’aana kabajamaa kan juuza 30ffaa yookaan juuza ammaattu dhihaata barnoota kutaa 32 uf keessaa qaba، 05

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.