hiikkaa quraanaa kabajamaa juuza 30ffaa.07

hiikkaa quraanaa kabajamaa juuza 30ffaa.07

barsiisaa :

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti hiikkaa qur’aana kabajamaa kan juuza 30ffaa yookaan juuza ammaattu dhihaata barnoota kutaa 32 uf keessaa qaba، 07

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.