sadarkaa qaraatii quraanaa 7

sadarkaa qaraatii quraanaa 7

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti sadarkaa qaraatiin qur’aanaa qabduutu ibsame. kutaa 9 ufjalaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.