seera zakaa 1

seera zakaa 1

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni seera zakaadhaa, fadlii sadarkaa isaa,akkaataa herrega isaa fii zakaa fixrii nama barsiisa. kutaa sagal ufjalaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: