seera zakaa 3

seera zakaa 3

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni seera zakaadhaa, fadlii sadarkaa isaa,akkaataa herrega isaa fii zakaa fixrii nama barsiisa. kutaa sagal ufjalaa qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.