Nabiyyi rahmataa 11

Nabiyyi rahmataa 11

tarree:

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti nabiin keenya muhammad rahmata aalamaatiif ergamuu isaaniittu ibsama. kutaa 30 uf jalaa qaba.

yaanni kee nu barbaachisa.