Seera soomana Ramadaanaa - 02

Seera soomana Ramadaanaa - 02

barsiisaa : Jamaaal Muhammad ahmad

gulaala.:

الناشر: Biiroo daiwaa Rabwaa

tarree:

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti barnoonni sadarkaa soomanaa, seera soomanaa, namusa soomanaa, waan soomana balleesuufii kan biroollee balinaan dhihaatee jira.

yaanni kee nu barbaachisa.