Seera soomana Ramadaanaa - 34

Seera soomana Ramadaanaa - 34

barsiisaa : Jamaaal Muhammad ahmad

gulaala.:

الناشر: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti barnoota soomanaa, sadarkaa 10n boodaa, sadarkaa leylatulqadrii, seera teessoo masgiidaa, waayee zakaa fixrii fii seera iidaattu ibsamee jira.kutaa 12 qaba -07

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.