Seera soomana Ramadaanaa - 38

Seera soomana Ramadaanaa - 38

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti barnoota soomanaa, sadarkaa 10n boodaa, sadarkaa leylatulqadrii, seera teessoo masgiidaa, waayee zakaa fixrii fii seera iidaattu ibsamee jira.kutaa 12 qaba -11

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.