Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 4

Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 4

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 4

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.