Haqa muslimtoonni walirraa qaban

Haqa muslimtoonni walirraa qaban

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee haqa muslimtoonni walirraa qaban jedhu keessatti barnoota gayaa ufkeessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.