Haqa muslimtoonni walirraa qaban

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee haqa muslimtoonni walirraa qaban jedhu keessatti barnoota gayaa ufkeessaa qaba.

yaanni kee nu barbaachisa.