Walmiidhuun haraami

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee walmiidhuun haraam dhoowwaa tahuu keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

yaanni kee nu barbaachisa.