Walmiidhuun haraami

Walmiidhuun haraami

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee walmiidhuun haraam dhoowwaa tahuu keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.