Salaatoowwan sunnaa kan raatibaa hintahin

Salaatoowwan sunnaa kan raatibaa hintahin

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee salaata sunnaa kan raatibaa hintahin tanneen akka tahiyyaa masgiidaa, sunnaa wuduu’aa, sunnaa xawaafaa irraa nama barsiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.