Salaatoowwan sunnaa kan raatibaa hintahin

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee salaata sunnaa kan raatibaa hintahin tanneen akka tahiyyaa masgiidaa, sunnaa wuduu’aa, sunnaa xawaafaa irraa nama barsiisa.

yaanni kee nu barbaachisa.