Tauassul czy Szirk?

Opis w skrócie

Tauassul oznacza przybliżenie się do Allaha. Opracowanie to szczegółowo omawia ten temat.

Download
Przedstaw swój punkt widzenia

Kategorie naukowe: