Kategorie naukowe

معلومات المواد باللغة العربية

Wszystkie przedmioty

Liczba elementów: 53

 • Polski

  PDF

 • Polski

  MP4

  Dwa oświadczenia

 • Polski

  PDF

  Ten pięknie ilustrowany przewodnik został opra cowany tak, by ułatwić ci pierwsze kroki w uczeniu sie tej wspaniatej religi. która bez wqtpienia jest na- lepszym z dobrodziejstw, jakimi Allah obdarzył wskazówek odnośnie większości aspektów życia.odpowie na twoje pytania, a także pomoże ci dbać o relacje międzyludzkie i radzić sobie z różnymi sytuacjami, w których prawdopodobnie się znajdziesz. Prze- wodnik ten napisany został w sposób jasny, bazu- jgc na wiarygodnych informacjach z Koranu i Udzieli islamskich człowieka. ci Sunny Proroka Oprócz tego, że jest to niezwykle szczegółowa ksiqżka, jest to również podręcznik, do którego możesz sięgnqć zawsze, gdy będziesz mieć jakieś pytania lub będziesz chciał poznać islamskie pos- tanowienie odnośnie jakiejs kwestii.

 • Polski
 • Polski

  PDF

  Książka dotycząca osoby Jezusa (pokój z nim) a także Muhammada (pokój z nim) pisana z perspektywy muzułmańskiej, wsparta cytatami zarówno koranicznymi, jak i biblijnymi zaczerpniętymi tak ze Starego, jak i Nowego Testamentu. Pomaga spojrzeć na podstawowe doktryny chrześcijańskie i dostrzec różnice pomiędzy naukami biblijnymi a naukami współczesnego chrześcijaństwa.

 • Polski

  PDF

  Dogłębne opracowanie poruszające problem innowacji w Islamie – ich znaczenie, kategorie, niebezpieczeństwa i rozwiązania.

 • Polski

  PDF

  Tauassul oznacza przybliżenie się do Allaha. Opracowanie to szczegółowo omawia ten temat.

 • Polski

  PDF

  Broszura pokazująca jak ważne w islamie jest ludzkie życie i wyjaśniająca stosunek islamu do terroryzmu.

 • Polski

  PDF

  Muzułmanie wierzą w Jedynego Boga – Stworzyciela, we wszystkich Jego proroków, w tym w Jezusa, którego uważają za jednego z najważniejszych proroków Allaha. Akceptują go jako Mesjasza, wierzą w jego poczęcie bez ojca, w cuda jakich dokonywał. Koran podkreśla pewne aspekty dotyczące Jezusa, jego matki, jego narodzin, jego misji, a także jego wniebowstąpienia. Co dokładnie islam mówi o Jezusie – dowiecie się z tej książki.

 • Polski

  PDF

  Osoby nie znające islamu często myślą, że Allah to arabskie bóstwo. Są zdziwieni dowiadując się, że jest to arabskie słowo oznaczające to samo, co Bóg Jedyny po polsku i odnosi się do naszego Stwórcy. Aby dowiedzieć się więcej o tym jak islam postrzega Boga i Jego naturę, warto przeczytać tą krótką broszurę.

 • Polski

  PDF

  Tłumaczenie : Monika Meziani

  Jaki jest cel naszego życia? Czy naszym celem na tym świecie jest po prostu jedzenie, spanie ubieranie się, praca, zdobywanie rzeczy materialnych i dobra zabawa? Czy na tym polega życie? Po co się urodziliśmy? Co jest przedmiotem naszego istnienia? I jaka mądrość stoi za stworzeniem ludzi i otaczającego nas wszechświata? Autor niniejszej książki pragnie zachęcić czytelnika do refleksji, kierując jego myśli ku temu, co w życiu naprawdę się liczy.

 • Polski

  PDF

  Tłumaczenie : Monika Meziani

  Książeczka ta zarysowuje wiarygodny obraz proroka Muhammada (pokój z nim) i jego osobowości. Próbując walczyć z krzywdzącymi sterepotypami i przesądami na temat Proroka, prezentuje ona świadectwa różnych osób wywodzących się z kultury zachodniej. Zapraszamy do głębszej refleksji także największych sceptyków.

 • Polski

  PDF

  Od stworzenia pierwszego człowieka – Adama, Bóg objawiał ludziom Swoją Wolę. Powoływał wielu Proroków, m.in. Noego, Abrahama, Mojżesza, Jezusa i Muhammada (pokój z nimi). Wszyscy oni zostali wysłani z tym samym przesłaniem: Prawdziwy Bóg jest tylko jeden i tylko Jego należy czcić. Czytamy o tym tak w Biblii, jak i w Koranie. Książka ta pokazuje jak jasny jest to przekaz i skłania czytelnika do refleksji.

 • Polski

  DOC

  Kiedy mówimy o Wysłanniku Muhammadzie, to mówimy o największej doskonałej ludzkiej postaci wszechczasów. Kto odstawi na bok religijny fanatyzm i osobiste upodobania i zacznie studiować historię życia Proroka, zapoznając się z jego moralnym zachowaniem i szlachetnymi cechami charakteru, ten z pewnością zaświadczy o jego wielkiej i doskonałej osobowości. Niektórzy sprawiedliwi i uczciwi nie-muzułmanie także to poświadczają.

 • Polski

  DOC

  Odpowiedź na pytania czym jest islam, kim są muzułmanie, w co wierzą, jakie są ich główne obowiązki religijne, itd.

 • Polski

  MP4

  Cztery kwestie

 • Polski

  MP4

  Rodzaje monoteizmu

 • Polski

  MP4

  Kto jest twoim prorokiem

 • Polski

  MP4

  Definicja Islamu

 • Polski

  MP4

  Kto jest twoim Panem

Strona : 3 - Z : 1