Kategorie naukowe

معلومات المواد باللغة العربية

Artykuły

Liczba elementów: 12

 • Polski
 • Polski

  PDF

  Tauassul oznacza przybliżenie się do Allaha. Opracowanie to szczegółowo omawia ten temat.

 • Polski

  PDF

  Broszura pokazująca jak ważne w islamie jest ludzkie życie i wyjaśniająca stosunek islamu do terroryzmu.

 • Polski

  PDF

  Muzułmanie wierzą w Jedynego Boga – Stworzyciela, we wszystkich Jego proroków, w tym w Jezusa, którego uważają za jednego z najważniejszych proroków Allaha. Akceptują go jako Mesjasza, wierzą w jego poczęcie bez ojca, w cuda jakich dokonywał. Koran podkreśla pewne aspekty dotyczące Jezusa, jego matki, jego narodzin, jego misji, a także jego wniebowstąpienia. Co dokładnie islam mówi o Jezusie – dowiecie się z tej książki.

 • Polski

  PDF

  Osoby nie znające islamu często myślą, że Allah to arabskie bóstwo. Są zdziwieni dowiadując się, że jest to arabskie słowo oznaczające to samo, co Bóg Jedyny po polsku i odnosi się do naszego Stwórcy. Aby dowiedzieć się więcej o tym jak islam postrzega Boga i Jego naturę, warto przeczytać tą krótką broszurę.

 • Polski

  PDF

  Tłumaczenie : Monika Meziani

  Książeczka ta zarysowuje wiarygodny obraz proroka Muhammada (pokój z nim) i jego osobowości. Próbując walczyć z krzywdzącymi sterepotypami i przesądami na temat Proroka, prezentuje ona świadectwa różnych osób wywodzących się z kultury zachodniej. Zapraszamy do głębszej refleksji także największych sceptyków.

 • Polski

  DOC

  Odpowiedź na pytania czym jest islam, kim są muzułmanie, w co wierzą, jakie są ich główne obowiązki religijne, itd.

 • Polski

  PDF

  Nasze obecne, tymczasowe życie, jest tylko okresem próby i fazą przejściową do następnego i końcowego etapu, jakim jest Życie Wieczne. W związku z tym powinniśmy podążać za prawdziwymi naukami Bożymi, abyśmy mogli zasłużyć na zbawienie. Dlatego powinniśmy się wgłębić w te nauki, by móc dobrze przestrzegać nakazów Boga.

 • Polski

  PDF

  Książka mówiąca co o proroku Jezusie i jego matce, Marii, mówi islam – na podstawie wersetów z Koranu.

 • Polski

  PDF

  Rozumienie postu: napisane w języku polskim przez doktora Hejtama Sarhana, wymienia w niej najważniejsze kwestie dotyczące postu obowiązkowego, jak i postu zalecanego, oraz kiedy poszczenie jest nie mile widziane lub zabronione. Opisuje również najważniejsze sprawy dotyczące Zakatu Al-Fitr i modlitwy w dniu Święta.

 • Polski

  PDF

  Zalecenia Proroka Muhammada dotyczące unikania nieszczęść, chorób i epidemii

 • Polski

  PDF

  Książka ta omawia podstawowe aspekty oczyszczenia i czystości, które są wymagane przy wykonywaniu aktów czci w islamie.