Status kobiety w islamie

Opis w skrócie

Istnieje wiele stereotypów na temat pozycji kobiety w islamie. A jak wygląda prawda? Książka ta ukazuje jaki naprawdę jest status kobiety w islamie, jaką rolę odgrywa ona w społeczeństwie, jakie są jej prawa zagwarantowane przez Boga.

Download
Przedstaw swój punkt widzenia

Źródła:

Kategorie naukowe: