احتفال په مولد د رسول الله باندي بدعت دی

لنډه پېژندنه

داماده درسول الله صلی الله عليه وسلم په احتفال باندي داوضاحت کوي چه دابدعت دی او ځان ساتل تری ضروري دي

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: