معلومات المواد باللغة العربية

تصمیمونه

د توکو شمير: 2

  • پښتو

    PNG

    حج مراسم: دا انځوریز لوحه ده چې په پښتو ژبه د دکتور هیثم سرحان لخوا جوړه شوې، چې پدې کې هغه څه بیان شوي چې حاجي ورته قدم په قدم اړتیا لري، او ډېری ښې طريقې او لنډيز سره، او انځورونو او نښو سره ده تر څو حاجي وکولی شي چي دا لويه فريضه په ښه شکل ادا کړي . لکه څرنګه چې ورته رسول الله صلی الله عليه وسلم راتګ کړی دی او دا وینا يې کړې ( له ما څخه د حج طریقه زده کړئ

  • پښتو

    PNG

    ځینې دندې نور هم چټکی سره دغه وایرس خپروي