سنن الترم‍ذی

نبذة مختصرة

داماده د آحادیثو په یوه مجموعه باندي مشتمله ده کومه چه داحکامو او مسایلو وغیره متعلق دي او داماده مشتمله ده په (۱۷۰) ملفاتو باندي او دا ستاسو په وړاندي داستفادي لپاره چمتو ده

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی