دوخت اهميت

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي دوخت اهميت په ډيره ښکلي طريقي سره بيان شوی دی، واوره چه دوخت اهمیت وپيزني

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی