دوخت اهميت

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښي دوخت اهميت په ډيره ښکلي طريقي سره بيان شوی دی، واوره چه دوخت اهمیت وپيزني

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: