کبیره ګناهونه پيژندل او دهغي ړنه ځان ساتل

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښي د کبيره ګناهونو دپيژندلوطريقي په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: