اخرت ته تياری

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښي داخرت ورځي ته تياری په ډیره ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: