د قرآن کریم ترجمه او تفسیر په پښتو ژبه کښې

لنډه پېژندنه

د قرآن کریم ترجمه او تفسیر په پښتو ژبه کښې

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

تفاصیل

د قرآن کریم د معناګانو ژباړه - پښتو ژباړه -


https://quranenc.com/ps/browse/pashto_zakaria