هر عمل کې اخلاص کول دايمان برخه ده

هر عمل کې اخلاص کول دايمان برخه ده

نبذة مختصرة

په دې ماده کې د ايمان شعبې او برخې بيانيږې او هر عمل کې اخلاص کول هم د ايمان يوه برخه ده .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی