امربالمعروف او نهي عن المنکر دايمان برخه ده .

امربالمعروف او نهي عن المنکر دايمان برخه ده .

لنډه پېژندنه

په دې درسي سلسله کې دايمان برخې بيانيږې او امربالمعروف او نهي عن المنکر هم دايمان برخه ده

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: