<     >  

112 - Surah Al-Ikhlāṣ ()

|

(1) 1. Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa.

(2) 2. Allah tempat meminta segala sesuatu.

(3) 3. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.

(4) 4. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”

<     >