<     >  

82 - Surah Al-Infiṭār ()

|

(1) 1. Apabila langit terbelah,

(2) 2. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,

(3) 3. Dan apabila lautan dijadikan meluap,

(4) 4. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,

(5) 5. (Maka) setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikan(nya).

(6) 6. Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.

(7) 7. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,

(8) 8. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

(9) 9. Sekali-kali jangan begitu! Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

(10) 10. Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),

(11) 11. Yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (perbuatanm),

(12) 12. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(13) 13. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh) kenikmatan,

(14) 14. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

(15) 15. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.

(16) 16. Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.

(17) 17. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

(18) 18. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

(19) 19. (Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sama sekali tidak berdaya (menolong) orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.

<     >