<     >  

84 - Surah Al-Insyiqāq ()

|

(1) 1. Apabila langit terbelah,

(2) 2. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh,

(3) 3. Dan apabila bumi diratakan,

(4) 4. Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,

(5) 5. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

(6) 6. Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya.*(903)
*903). Manusia di dunia ini, baik disadari atau tidak, adalah dalam perjalanan kepada Tuhannya. Dan pasti dia akan menemui Tuhannya untuk menerima pembalasan-Nya dari perbuatannya yang buruk maupun yang baik.

(7) 7. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya,

(8) 8. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,

(9) 9. Dan dia akan kembali kepada keluarganya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.

(10) 10. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang,

(11) 11. Maka dia akan berteriak, “Celakalah aku!”

(12) 12. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

(13) 13. Sungguh, dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan keluarganya (yang sama-sama kafir).

(14) 14. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali (kepada Tuhannya).

(15) 15. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.

(16) 16. Maka Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja,

(17) 17. Demi malam dan apa yang diselubunginya,

(18) 18. Demi bulan apabila jadi purnama,

(19) 19. Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).*(904)
*904). Dari setetes mani sampai dilahirkan, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja dan sampai dewasa. Dari hidup menjadi mati kemudian dibangkitkan kembali.

(20) 20. Maka mengapa mereka tidak mau beriman?

(21) 21. Dan apabila Al-Qur`ān dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud,

(22) 22. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya).

(23) 23. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka).

(24) 24. Maka sampaikanlah kepada mereka (ancaman) azab yang pedih,

(25) 25. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.

<     >