<     >  

94 - Surah Asy-Syarḥ ()

|

(1) 1. Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?

(2) 2. Dan Kami pun telah menurunkan beban darimu,*(913)
*913). Kesusahan-kesusahan yang diderita Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam menyampaikan risalah.

(3) 3. yang memberatkan punggungmu,

(4) 4. dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu*(914) bagimu.
*914). Meninggikan derajat dan mengikutkan namanya dengan nama Allah dalam kalimat syahadat, menjadikan taat kepada Nabi termasuk taat kepada Allah.

(5) 5. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,

(6) 6. sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(7) 7. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),*(915)
*915). Sebagian mufassir menafsirkan apabila engkau (Muhammad) telah selesai berdakwah, maka beribadahlah kepada Allah; apabila engkau telah selesai melaksanakan urusan dunia, maka kerjakanlah urusan akhirat dan ada lagi yang mengatakan, “Apabila telah mengerjakan salat, maka berdoalah.”

(8) 8. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

<     >