102 - Takosur surasi ()

|

(1) 1. (Эй инсонлар), сизларни (мол-дунё) тўплаб-кўпайтириш машғул қилди!

(2) 2. Сизлар то қабрларни зиёрат қилгунларингизча (яъни, ўлиб, қабрга киргунларингизча сизларни мол-дунё тўплаб-кўпайтириш машғул қилди!)
И з о ҳ. Дарҳақиқат, бутун ҳаётларида Аллоҳ таолога бирор кун ибодат қилмасдан мол-дунёга сиғиниб ўтадиган кимсалар жуда кўпдир. Бу хусусда Пайғамбаримизнинг Саҳиҳул-Бухорийда ривоят қилинган бир ҳадислари ўта ибратлидир: «Маййитнинг-ўликнинг ортидан уч нарса эргашиб боради ва кейин у учовидан иккиси қайтиб кетади, бири эса ўлик билан бирга қолади — унга бола-чақаси, мол-дунёси ва шу дунёда қилган амаллари эргашиб боради-да, сўнгра бола-чақаси ва мол-дунёси яна қайтиб кетади, қилиб ўтган амаллари эса у билан бирга қабрда қолади».

(3) 3. Йўқ, сизлар яқинда (бу қилмишларингизнинг оқибатини) билурсизлар!

(4) 4. Яна бир бор йўқ, сизлар яқинда билурсизлар.

(5) 5. Йўқ, агар сизлар (дунёга қул бўлиб қолишнинг оқибати нима эканлигини) аниқ билиш билан билсаларингиз эди, (унга қул бўлиб қолмас эдингизлар)!

(6) 6. Қасамки, албатта сизлар дўзахни кўрурсизлар!

(7) 7. Яна бир бор қасамки, сизлар уни аниқ кўриш билан кўрурсизлар!

(8) 8. Сўнгра ана ўша Кунда албатта (ҳаёти дунёда сизларга ато этилган барча) неъматлар тўғрисида масъул бўлурсизлар.