Categorii

  • Română

    DOC

    Această carte cuprinde noțiuni despre doctrina autentică a Islamului (aqidah) și acțiunile care o invalidează.

  • Română

    PDF

    Acest mesaj îi este adresat oricărei persoane care gândește liber şi care are o minte deschisă. El este adresat oricărui căutător de adevăr, care s-a întrebat la un moment dat în ce constă religia Islamului, cine este Dumnezeu (Allah) sau care este scopul final al omului. Aceste întrebări și multe altele se nasc cu diferite ocazii, însă, din varii motive, sunt date la o parte. Această cărticică nu susține că va răspunde la toate întrebările dumneavoastră, însă va deschide o nouă dimensiune de gândire și vă va permite să realizaţi importanța rolului vostru ca oameni în Univers, precum și relația dintre om și Creatorul său, Dumnezeu, Allah Cel Atotputernic. Ea prezintă Islamul pe scurt și aduce răspunsuri directe la multe întrebări cu privire la Islam și la credibilitatea lui

  • Română

    DOCX

    Această carte îşi doreşte să prezinte răspunsul la următoarele întrebări: Isus (Pacea fie asupra sa!) a fost Mesager sau Dumnezeu, aşa cum susţin creştinii? Allah Preaînaltul este Unul sau trei? Pentru a răspunde la aceste întrebări, autorul cărţii cercetează Biblia, atât Vechiul, cât și Noul Testament, precum și afirmațiile clericilor și cele ale liber-cugetătorilor occidentali.

  • Română

    PDF

    Această carte detailează importanța primordială a expresiei „Lā ilāha illa Allah” (nu există altă divinitate în afară Allah), ajutându-ne să-L cunoaștem mai bine pe Creatorul nostru, Allah Cel Atotputernic. Ea aduce în vizor câteva suplicații foarte valoroase, toate susținute cu dovezi incontestabile din Coranul cel Nobil și Sunnah Profetului și, de asemenea, ne avertizează împotriva shirk-ului (atribuirea de parteneri lui Allah Cel Atotputernic), prezentând diferitele forme și cauze ale apariției sale.

  • Română

    PDF

    Revizuire : Mariam Oana

    Această carte îşi doreşte să prezinte pe scurt principiile de bază ale Islaumului, precum şi să ofere răspunsuri la anumite întrebări care se nasc cu privire la această religie. Islamul nu este pur și simplu un set de credințe, obiceiuri și ritualuri, ci un mod de viață complet, care călăuzeşte omul în fiecare câmp de gândire și de acțiune, și îl pregătește pentru o tranziție rapidă către Viața de Apoi. În consecință, Islamul nici nu neglijează nevoile, speranțele și aspirațiile acestei existențe pământești şi nici nu-l abandonează pe om în această viaţă lumească, cu un suflet care tânjește după pace și liniște.

  • Română

    PDF

    ABC-ul Islamului

feedback