UBUROZI

umwirondoro uhinye

Ibisobanuro byuburozi,ububi bwabwo muri rubanda, ingero zitandukanye zikumenyesha umurozi n’umuntu uragura,itegeko ry’umurozi muri islam, ingero zitandukanye muri kor’an no migenzo y’intumwa y’Imana Muhamad(IIAI).

Download

inkomoko:

amatsinda:

igitekerezo cyawe ni ingenzi