AMATEKA MAGUFI Y’INTUMWA Y’IMANA MUHAMAD IMANA IMUHE AMAHORO N’IMIGISHA

amatsinda:

umwirondoro uhinye

AMATEKA Y’INTUMWA KUVA AKIVUKA KUGEZA KURUPFU RWE,ARI KUMWE NA BAFASHA BE, NABANA BE,NA SEKURU WE,NA SE WABO NABASANGIRANGENDO BAMUFASHIJE MUBUTUMWA BWE, HARIMWO ABUBAKAR,HAMZA,ALLY NABANDI BENSHI MUBASANGIRANGENDO BAKURU,TUNAVUGIRA KU MICO YE MYIZA HARIMO )UBUTWARI BWE, KOROHERANA,KWICISHA BUGUFI (N’INDI MICO YE NYINSHI MYIZA.

igitekerezo cyawe ni ingenzi